Zie hier informatie over de verschillende aangeboden cursussen.

  

Wil je op de hoogte blijven van onze cursussen workshops e.d. geef je dan op om tijdig informatie te ontvangen via E-mail.

Klik hier voor het formulier

 

turnen niv1

turnen niveau1

Junior Gymnastiek Assistent niveau 1 (Your turn)

De junior Gymnastiek Assistent niveau 1 is voor kinderen vanaf 10 jaar die het leuk vinden om te helpen tijdens de gymlessen. Tijdens deze opleiding leren ze hoe je kinderen kunt laten klimmen en klauteren, rollen en duikelen, springen, maar ook hoe je moet helpen bij de handstand en de radslag en nog veel meer turnelementen. Ook leren ze hoe al het gymnastiek materiaal werkt en hoe je dat veilig neer kan zetten. Als ze klaar zijn met de opleiding dan krijgen ze het oranje assistenten T-shirt en ontvangen ze een officieel erkend diploma Gymnastiek Assistent 1.

 

Wanneer de opleiding tot Junior Assistent 1 met goed gevolg is afrond, ontvangen ze dus het diploma. Willen ze nog verder dan kunnen ze bij de KNGU de opleiding Gymnastiek Assistent Leider 2 volgen. Om te starten met deze opleiding moeten ze 14 jaar of ouder zijn.

 alt Dit is de folder van Junior Gymnastiek Assistent niveau 1.

Kijk ook voor meer informatie op www.kngucampus.nl.

 

turn. niv2

 turnen niveau 2

 Gymnastiek Assistent Leider niveau 2

Deze cursus is het vervolg van de Your Turn (niveau 1) cursus. Tijdens deze cursus gaan ze dieper in op de stof die ze bij de eerste cursus hebben gehad. Tijdens deze cursus worden de verschillende grondvormen van bewegen zoals lopen, springen, schommelen en zwaaien, duikelen, balanceren, klimmen en klauteren behandeld. Natuurlijk worden ook de verschillende profielelementen zoals handstand- vormen, kleine en grote cirkeldraaien, rollen, vrije en steun sprongen doorgenomen. Ook leren ze op eenvoudige wijze de elementen te herkennen en te beoordelen. De lessen bevatten verschillende onderdelen, zoals hulpverlenen/vangen en het aanleren van eenvoudige methodieken/leergangen voor de verschillende profielelementen.

 

Wanneer ze de opleiding met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen ze het diploma Assistent Leider 2. Het diploma geeft nog geen lesgeefbevoegdheid. Om een volledige bevoegdheid te krijgen moeten ze bij de KNGU de opleiding Gymnastiek Leider 3 volgen. Om te starten met deze opleiding moet je 16 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van het diploma Assistent Leider 2 Gymnastiek.

 alt Dit is de folder van Gymnastiek Assistent Leider niveau 2.

Kijk ook voor meer informatie op www.kngucampus.nl.

 

turn. niv3

 turnen niveau 3

Gymnastiek Leider niveau 3

Deze cursus is het vervolg van de niveau 2 opleiding en hiervoor moet iemand 16 jaar of ouder zijn. Met deze cursus kan iemand zelfstandig lesgeven aan een groep. Met de kennis en vaardigheden die ze tijdens deze opleiding leren kunnen ze lesgeven aan leerlingen waarbij het plezier hebben in bewegen en/of het plezier hebben in het presteren, centraal staat. Tijdens deze cursus leren ze de theorie en technieken van de verschillende profielelementen. Daarnaast leren ze in de praktijk hoe je deze elementen op een goede en verantwoorde manier kunt aanleren.

 

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangen ze het diploma Gymnastiek Leider 3 en zijn ze bevoegd om zelfstandig leiding te geven aan groepen recreatieve gymnastiek met lesstof zoals aangeboden in het opleidingsmateriaal (zie inhoud van de opleiding).
Als ze lid zijn van de KNGU zal gelijktijdig met de ontvangst van het diploma een niveau 3 licentie worden toegestuurd. Dit is een bewijsstuk van de verworven bekwaamheid. Deze licentie geeft recht op een aantal door de KNGU te bepalen voordelen.
De licentie moeten ze zelf na 4 jaar weer verlengen mits ze in die periode bijscholingen bezoeken waarvoor ze licentiepunten krijgen. Om in aanmerking te komen voor verlenging moeten ze 16 licentiepunten hebben.

 

Kijk voor meer informatie over deze cursus en de licenties op www.kngucampus.nl.

jazzdance niv1

 jazzdance niveau1 

Junior Jazzdans Assistent niveau 1

De junior Jazzdans Assistent niveau 1 is voor kinderen vanaf 12 jaar die het leuk vinden om te helpen tijdens de danslessen. Tijdens de opleiding leren ze hoe je kinderen kan begeleiden in de jazzdansles, maar ook hoe ze zelf kunnen helpen bij het aanleren van pasjes. Ze leren simpele basistechnieken uit de jazzdans en hoe je deze kunt corrigeren. Ook leren ze hoe geluidsapparatuur werkt en hoe ze daar als jazzdans assistent mee om moet gaan.

 

Als ze klaar zijn met de opleiding dan krijgen ze het oranje assistenten T-shirt en ontvangen ze een officieel erkend diploma Jazzdans Assistent 1.

 

Wanneer de opleiding tot Junior Assistent 1 met goed gevolg is afrond, ontvangen ze dus het diploma. Willen ze nog verder dan kunnen ze bij de KNGU de opleiding Jazzdans Assistent Leider 2 volgen. Om te starten met deze opleiding moeten ze 14 jaar of ouder zijn.

 alt Dit is de folder van Junior Jazzdans Assistent niveau 1.

Kijk ook voor meer informatie op www.kngucampus.nl.

 

jazzd. niv2

 jazzdance niveau 2

Jazzdans Assistent Leider niveau 2

Deze cursus is het vervolg van de Your Turn (niveau 1) cursus. Tijdens deze cursus gaan ze dieper in op de stof die ze bij de eerste cursus hebben gehad. Tijdens de opleiding leren ze de juiste lesindeling van een jazzdansles. Ook leren ze wat je per lesdeel aan dansvormen kan geven. Bijv. welke passen kan je gebruiken bij de inleiding, welke spieroefeningen kan je geven en voor welke spieren die geschikt zijn.
Hoe kan je een leuke passencombinatie maken etc. Ze leren hoe je muziek uit moet tellen en welke muziek geschikt is voor een bepaald lesdeel. Ook leren ze hoe je op een eenvoudige manier de bewegingsvormen van een groep en/of leerling kan beoordelen.

 

Wanneer ze de opleiding met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen ze het diploma Assistent Leider 2. Het diploma geeft nog geen lesgeefbevoegdheid. Om een volledige bevoegdheid te krijgen moeten ze bij de KNGU de opleiding Jazzdans Leider 3 volgen. Om te starten met deze opleiding moet je 16 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van het diploma Assistent Leider 2 Jazzdans.

 alt Dit is de folder van Jazzdans Assistent Leider niveau 2.

Kijk ook voor meer informatie op www.kngucampus.nl.

jazzd. niv3

 jazzdance niveau 3

 Deze cursus is het vervolg van de niveau 2 opleiding en hiervoor moet iemand 16 jaar of ouder zijn. Met deze cursus kan iemand zelfstandig lesgeven aan een groep. Met de kennis en vaardigheden die ze tijdens deze opleiding leren kunnen ze lesgeven aan leerlingen waarbij het plezier hebben in bewegen en/of het plezier hebben in het presteren, centraal staat. Tijdens deze cursus leren ze de theorie en technieken van de verschillende danselementen/dansvormen. Daarnaast leren ze in de praktijk hoe je deze elementen op een goede en verantwoorde manier kunt aanleren.

 

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangen ze het diploma Jazzdans Leider niveau 3 en zijn ze bevoegd om zelfstandig leiding te geven aan groepen recreatieve jazzdans.
Met dit diploma kunnen ze direct een licentie niveau 3 aanvragen met een geldigheidsduur van 4 jaar.
Dit is een bewijsstuk van de verworven bekwaamheid. Deze licentie geeft recht op een aantal door de KNGU te bepalen voordelen. De licentie moeten ze zelf na 4 jaar weer verlengen mits ze in die periode bijscholingen bezoeken waarvoor ze licentiepunten krijgen. Om in aanmerking te komen voor verlenging moeten ze 16 licentiepunten hebben.

 

Kijk voor meer informatie over deze cursus en de licenties op www.kngucampus.nl.

 

Jurycursussen

 

Jurycursussen

 Jurycursus Turnen Dames 1

TD1 (TDC1) is de eerste cursus voor beginnende juryleden. Jureren is eigenlijk in grote lijnen het verschil tussen je eigen waarneming en het ideaal beeld. Daarbij is uw waarneming als jurylid erg belangrijk. Was deze objectief en voldoet de oefening/elementen aan de vastgestelde criteria? Ziet u als jurylid afwijkingen en hoe noteert u dit dan om vervolgens tot een eindcijfer te komen. Deze en overige aspecten van jureren zal in deze cursus aanbod komen.
Na het succesvol afronden van de jurycursus bent u als jurylid in staat om binnen het NTS dames de niveaus 9 t/m 12 te jureren. 

 

Jurycursus Turnen Dames 2

De TD2 jurycursus is een combinatie van TD 2 VO + K (oftewel C2 en B1). Voor juryleden die al een C2 brevet hebben is het niet verplicht om de eerste twee dagen van de cursus te volgen, omdat dan de stof voor C2 behandeld wordt. Natuurlijk ben je wel van harte welkom om de eerste twee dagen vrijwillig te volgen ter opfrissing met het komend wedstrijdseizoen in aantocht.

 

Schema (vervolg) jurycursussen

Turnen Dames Brevetnaam oud Brevetnaam nieuw Niveau van jureren
1 TDC1 TD 1 VO 9-12 voorgeschreven
2 TDC2 TD 2 VO 5-8 voorgeschreven
2 TDB1 TD 2 K 5-8 keuze
3 TDB2 TD 3 VO/K 3-4 voorgeschreven en 2-4 keuze
4 TDA1 TD 4 K 1
5 Internationaal TD 5 K Internationaal

 

 

Appli. Choreo3

  

Applicatie Choreografie niveau 3